Vilkår og Betingelser for VELUX håndværkerbonus for installatører

I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår og Betingelser for VELUX håndværkerbonus (herefter ”Betingelser”) og enhver anden kommunikation fra VELUX, herunder markedsføringsmateriale, er det disse Betingelser, som har forrang. Det er en forudsætning for at deltage i VELUX håndværkerbonus, at du accepterer disse Betingelser.

1. Udbyder af VELUX Håndværkerbonus

Udbyderen af VELUX Håndværkerbonus er VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, CVR nr. 46911415 (herefter "VELUX").

2. VELUX bonuspartnere

Det er en forudsætning for at deltage i VELUX Håndværkerbonus, at du accepterer (1) disse Betingelser, og (2) VELUX bonuspartneres vilkår og betingelser, alt efter hvilken af VELUX bonuspartnere, du vælger at foretage dit køb hos. VELUX bonuspartneresvilkårogbetingelserfremgårherunder:

VELUX tager intet ansvar for de produkter og oplevelser, som VELUX bonuspartnere stiller til rådighed, da det udelukkende reguleres af VELUX bonuspartneres egne vilkår og betingelser. VELUX forbeholder sig retten til at ændre i sine bonuspartnere, hvilket kan ske uden varsel.

3. Et Kvalificerende Køb

Du er berettiget til at optjene bonuskroner under VELUX Håndværkerbonus, hvis du har foretaget et Kvalificerende Køb. Et Kvalificerende Køb betyder, at (1) du har købt et ovenlysvindue med en varekode begyndende med CFP, CSP, CVP, CXP, CFU, CVU,GDL, GEL, GGL, GGLS, GGU, GIL, GIU, GPL, GPU, GVR, GVO, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFE, VIU eller tilbehørsprodukt til indvendig eller udvendig montering (gardin, persienne, markise, skodde eller VELUX ACTIVE) med en varekode begyndende med MHL, MML, MSL, SML, SSL, SMG, DKL, DML, DSL, FHC, FMC, FSC, DKU, DFD, FHB, FHL, FML, FSL, RHL, RFL, RML, RSL, PAL, ZIL, MSG, FMK, FSK, FMG eller KIX hos en forhandler i Danmark, (2) du var over 18 år på tidspunktet for købet, (3) du er professionel håndværker, som beskæftiger sig med installation af VELUX ovenlysprodukter, og du enten ejer eller er ansat i en håndværkervirksomhed registreret i Danmark (CVR-nr.), du har købt ovenlysprodukterne med henblik på at installere dem hos en slutbruger, og ikke med henblik på videresalg, (4) du uploader dokumentation på dit køb i form af faktura, som skal indeholde en række oplysninger (se nærmere nedenfor under pkt. 10). Såfremt du opfylder disse betingelser, har du foretaget et Kvalificerende Køb.

Hvis du i din egenskab af medarbejder har købt VELUX ovenlysprodukter til salg og installering hos en kunde, skal du have tilladelse fra din arbejdsgiver til at optjene bonuskroner fra VELUX.

4. Bonuskroner

Du optjener bonuskroner for hvert indkøbt ovenlysvindue, gardin, persienne, markise, skodde eller VELUX ACTIVE startpakke, når købet kan defineres som et Kvalificerende Køb. Du optjener bonuskroner, som varierer alt efter tidspunktet for købet og produktet. 
Der udbetales bonuskroner på følgende produkter uploadet til din virksomhedskonto:

 • Alt VELUX solafskærmning - 75 bonuskroner pr. stk.
 • VELUX ACTIVE startpakke - 250 bonuskroner pr. stk.
 • Manuelle VELUX ovenlysvinduer og fladtagsvinduer - 100 bonuskroner pr. stk.
 • VELUX INTEGRA ovenlysvinduer og fladtagsvinduer - 200 bonuskroner pr. stk.
 • VELUX STUDIO - 300 bonuskroner pr. stk.

I kampagneperioder kan ovennævnte bonussatser fraviges og erstattes med en anden bonussats. Bonussatsen beregnes altid ud fra fakturadatoen samt de øvrige kriterier for et kvalificerende køb.

VELUX dagslys-rådgivere optjener altid DKK 50,00 ekstra per indkøbt ovenlysvindue, som er omfattet af et Kvalificerende Køb. Se her, hvordan du bliver dagslys-rådgiver: https://www.velux.dk/professionel/haandvaerkere/dagslysraadgiver

Du kan til enhver tid konvertere dine optjente bonuskroner til en voucher, som du kan købe produkter eller oplevelser for hos VELUX bonuspartnere.

Du optjener kun bonuskroner, hvis du følger den procedure, som er beskrevet i disse Betingelser.

5. Validering og afvisning af bonuskroner

VELUX forbeholder sig ret til – på ethvert givent tidspunkt - at undersøge og validere, at dit køb og/eller installation af VELUX ovenlysvinduer udgør et Kvalificerende Køb. Som et led i VELUX validering, skal du bl.a. på VELUX anmodning oplyse eller dokumentere adresse og kontaktdetaljer på den slutkunde, som du har installeret ovenlysvinduerne hos. Dokumentation m.v. skal fremsendes til VELUX senest 14 dage efter du har modtaget anmodning fra VELUX herom.

VELUX forbeholder sig endvidere retten til at afvise bonuskroner, eller til at trække bonuskroner tilbage og/eller at udelukke installatører fra VELUX Håndværkerbonus, hvis VELUX har en begrundet mistanke om, at installatøren har overtrådt disse Betingelser, eller øvrige meddelelser fra VELUX eller på anden måde har forbrudt sig mod VELUX Håndværkerbonus. Det er VELUX, som til fuld og endelig afgørelse afgør, om der foreligger en begrundet mistanke mod installatøren.

6. Oplysninger fra installatører

For at kunne deltage i VELUX Håndværkerbonus og optjene bonuskroner for et Kvalificerende Køb, skal du oprette en medlemsprofil. I forbindelse med oprettelsen af din medlemsprofil skal du oplyse navn, adresse, firmanavn, og kontaktdetaljer, din stilling. For at kunne optjene bonuskroner skal du uploade din faktura enkeltvis indeholdende detaljer vedr. dit Kvalificerende Køb, herunder hvor dit køb er foretaget og hvilke produkter der blev indkøbt. 

7. Persondata

I forbindelse med oprettelsen af din medlemsprofil oplyser du persondata i form af kontaktperson for virksomheden, arbejdsmailadresse og arbejdstelefonnummer. Din persondata vil kun blive anvendt i forbindelse med VELUX håndværkerbonus og ikke til andre formål uden dit særskilte samtykke. VELUX behandler din persondata i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning og VELUX privatlivspolitik, som du skal acceptere for at deltage i VELUX Håndværkerbonus. Vi opfordrer til, at du fra tid til anden læser VELUX privatlivspolitik, da den løbende bliver opdateret.

8. Kontakt

VELUX kontakter dig på e-mail, mobilnummer eller på din medlemsprofil om VELUX Håndværkerbonus, herunder sender VELUX dig dine vouchers, information om din virksomhedskonto, dine bonuskroner, ændringer til VELUX Håndværkerbonus m.v. Dette er en forudsætning for at kunne deltage i VELUX Håndværkerbonus.

Modtagelse af markedsføringsmateriale om VELUX produktprogram, kampagner, konkurrencer, arrangementer m.v. kræver dit særskilte samtykke. Hvis du tilmelder dig VELUX markedsføringsmateriale og på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra VELUX, kan du nemt afmelde dig ved at sende en e-mail på [email protected] eller følge instruktionerne for afmeldelse som angivet i VELUX markedsføringsmateriale.

9. Ansvar

VELUX fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, som installatøren måtte lide, som følge af begivenheder udenfor VELUX kontrol, fejl (menneskelige eller elektroniske) eller nogen form for misbrug eller svindel.

10. Processen for at optjene VELUX bonuskroner

Du skal følge den nedenfor beskrevne proces for at optjene VELUX bonuskroner:

 1. Medlemsprofilen skal altid oprettes i virksomhedens navn online på velux.dk/bonus. I forbindelse med oprettelsen skal der angives nogle kontaktoplysninger. Se pkt. 7 vedr. VELUX behandlingaf dine persondata.
 2. Der kan oprettes én medlemsprofil per virksomhed dvs. per CVR-nr. Men i tilfælde af, at virksomheden har flere afdelinger og fakturaer udstedes til disse afdelinger, kan virksomheden oprette separate medlemsprofiler per afdeling, se også pkt. 10,4.
 3. For at registrere dit Kvalificerende Køb skal du uploade dokumentation for dit køb i form af faktura fra den forhandler, hvor du har købt dine VELUX produkter. Du kan uploade fakturaen i ethvert almindeligt filformat, såsom JPEG, PNG, PDF e.l. VELUX accepterer kun fakturaer, som er uploadet enkeltvis via din medlemsprofil og senest løbende måned + 60 dage efter den købsdato, som er anført på fakturaen. Fakturaen skal indeholde VELUX produktkode, antal købte VELUX produkter, fakturanummer, købsdato og navn på forhandleren. 
 4. Af skattemæssige hensyn skal der være overensstemmelse mellem virksomhedsnavnet registreret i din medlemsprofil og det virksomhedsnavn, som er påført fakturaen.
 5. Når VELUX har valideret din faktura, vil VELUX overføre dine bonuskroner til din virksomhedskonto. Validering kan tage nogle dage. VELUX kan anmode dig om at fremsende en ny kopi af fakturaen, hvis den er ulæselig eller ikke indeholder de i punkt 3) nævnte oplysninger. Du kan vælge at bruge dine bonuskroner med det samme efter de er modtaget på din virksomhedskonto, eller du kan gemme dine bonuskroner og bruge dem sammen med de øvrige bonuskroner, som du har optjent for andre Kvalificerende Køb.
 6. Når du ønsker at bruge dine bonuskroner (helt eller delvist), skal du vælge en af VELUX bonuspartnere (se listen over bonuspartnere under pkt. 2) og antallet af bonuskroner, som du vil bruge. Der udstedes en voucher til den bonuspartner, som du har valgt, på det valgte beløb. Det valgte beløb vil blive fratrukket din VELUX Håndværkerbonus virksomhedskonto.
 7. Dine bonuskroner skal bruges senest indeværende år plus 12 måneder efter VELUX har godkendt dine bonuskroner. Ubrugte bonuskroner vil blive fratrukket din virksomhedskonto efter udløbet af brugsperioden.
 8. Hvis du har optjent minimum 25.000 bonuskroner indenfor en sammenhængende periode på 18 måneder, kan du vælge at få udbetalt dine bonuskroner til kurs 1:0,8. Udbetalingen sker ved, at VELUX udsteder en kreditnota til din virksomhed. Bemærk bonuskroner er inklusiv moms mens din kreditnota udstedes eksklusiv moms. Du skal selv kontakte [email protected] hvis du ønsker at få ubetalt dine bonuskroner.
 9. Du kan til enhver tid vælge at afmelde dig VELUX Håndværkerbonus, men du skal huske at få udstedt en voucher på dine indestående bonuskroner inden du afmelder din medlemsprofil, da dine bonuskroner ellers går tabt. Du afmelder dig ved at slette din medlemsprofil – du kan følge anvisningerne for sletning på din medlemsprofil.

11. Skat

Du skal være opmærksom på, at du og/eller medarbejdere i virksomheden kan blive omfattet af skattepligt ved at deltage i VELUX Håndværkerbonus. Indberetning til skattevæsenet er på eget ansvar. VELUX fraskriver sig ethvert ansvar for skatteanliggender.

12. Ophør af VELUX Håndværkerbonus

VELUX forbeholder sig retten til på ethvert givent tidspunkt at lukke, opdatere eller ændre VELUX Håndværkerbonus eller Betingelserne.

Hvis VELUX lukker VELUX Håndværkerbonus sker det med et varsel på minimum 1 måned. Du skal i så fald bruge dine optjente bonuskroner inden for varslingsperioden. Dine bonuskroner bortfalder på tidspunktet for varslingsperiodens udløb.

Vi opfordrer til, at du læser disse Betingelser fra tid til anden, så du er opdateret på de seneste ændringer.